Søren Kierkegaards nadverforståelse

  • Foredrag_soeren_kierkegaard_nadverforstaaelse

Kristus indstifter nadveren dagen før han bliver korsfæstet. Det er ikke nogen tilfældighed for Søren Kierkegaard. Hvorfor er Kristi død et centralt tema i Kierkegaards nadverforståelse?

Nadveren er blevet kaldt kærlighedens sakramente. Men hvilken betydning tillægger Kierkegaard forholdet til næsten? Hvilken betydning tillægges fællesskabet med nadverdeltagerne?