Vejledning for planlægning:

1. Kontakt præsten og reserver dato og tidspunkt for vielsen.

2. Fra kommunen rekvireres en prøvelsesattest (gyldighedsperiode 4 måneder).

3. Brud og brudgom skal have hver ét vidne til vielsesceremonien (f.eks. forældre eller forlover) - personoplysninger skal oplyses til præsten gerne via e-mail.

[hr style=double-line margin_top= margin_bottom=]

Forslag til salmevalg

Du kan se tekster og høre melodier til salmerne på

[button color=black url=http://www.dendanskesalmebogonline.dk target=blank]Den Danske Salmebog[/button]

Første salme:

2002-1953
002 - 002 Lover den Herre, den mægtige konge med ære!
003 - 003 Lovsynger Herren, min mund og mit indre
004 - 004 Giv mig, Gud, en salmetunge
012 - 024 Min sjæl, du Herren love
015 - 012 Op, al den ting, som Gud har gjort
026 - 021 Til himlene rækker din miskundhed, Gud
030 - 025 Op, alle, som på jorden bor
052 - 046 Du, Herre Krist
290 - 247 I al sin glans nu stråler solen
321 - 279 O kristelighed!
402 - 367 Den signede dag med fryd vi ser
754 - 700 Se, nu stiger solen af havets skød
725 Det dufter lysegrønt af græs
726 - 674 Gak ud min sjæl begragt med flid
748 - 695 Nu vågne alle Guds fugle små
748 - 696 I østen stiger solen op
750 - 697 Nu titte til hinanden de favre blomster små

Anden salme:

031 - 026 Til himlene rækker din miskundhed, Gud
192 - 167 Hil dig, Frelser og Forsoner
494 - 740 Kærlighed fra Gud
696 - 608 Kærlighed er lysets kilde
700 - 736 Jeg ved en blomst
701 - 735 Huset, som Gud har bygt
706 I blev skabt som mand og kvinde

Tredje salme:

011 - 011 Nu takker alle Gud
121 - 111 Dejlig er jorden
240 Dig være ære
703 - 738 Det er så yndigt (vers 1,3,5)
704 - 739 Jert hus skal I bygge
787 Du, som har tændt millioner af stjerner

Præ- og postludium:

Dersom I har særlige ønsker til præ- og postludium, kontaktes organisten i god tid.

 

Pyntning af kirken:

Pyntning af kirken aftales nærmere med kirketjeneren ved kirken.

 

[hr style=double-line margin_top= margin_bottom=]

 

Vielsesritualet:

 

INDGANG (præludium)

 

HILSEN

Præsten:

Vor Herre Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed

og Helligåndens fællesskab være med jer alle!

INDGANGSSALME

INDLEDENDE BØN

Præsten siger (fra alteret):

Lad os alle bede!

Herre, vor Gud, himmelske Fader!

Vi takker dig for livet, du gav os,

og for alle dem, der har vist os kærlighed,

fra vi var børn og indtil i dag.

Vi beder dig:

Giv os stadig, hvad vi behøver,

og forny daglig vor indbyrdes kærlighed

ved Jesus Kristus, vor Herre,

som med dig lever og regerer i Helligånds enhed,

én sand Gud fra evighed og til evighed. Amen.

LÆSNING FRA BIBELEN:

Præsten læser mens menigheden står op:

Således står der skrevet:

Da Gud havde skabt himlen og jorden, havet, solen, månen og stjernerne, planterne og dyrene sagde han: "Lad os skabe mennesker i vort billede, så de ligner os! De skal herske over havets fisk, himlens fugle, kvæget, alle de vilde dyr og alle krybdyr, der kryber på jorden." Og Gud skabte mennesket i sit billede; i Guds billede skabte han det, som mand og kvinde skabte han dem. Og Gud velsignede dem.

Og vor Herre Jesus Kristus siger:

Har I ikke læst, at Skaberen fra begyndelsen skabte dem som mand og kvinde og sagde: "Derfor skal en mand forlade sin far og mor og binde sig til sin hustru, og de to skal blive ét kød"? Derfor er de ikke længere to, men ét kød. Hvad Gud altså har sammenføjet, må et menneske ikke adskille.

Og apostlen Paulus skriver:

Bær hinandens byrder; således opfylder I Kristi lov. Ifør jer da, som Guds udvalgte, hellige og elskede, inderlig barmhjertighed, godhed, ydmyghed, mildhed, tålmodighed. Bær over med hinanden og tilgiv hinanden, hvis den ene har noget at bebrejde den anden. Som Herren tilgav jer, skal I også gøre. Men over alt dette skal I iføre jer kærligheden, som er fuldkommenhedens bånd.

TALE

Brudeparret træder frem foran alteret efter talen.

TILSPØRGSEL OG ERKLÆRING

Præsten siger:

Så tilspørger jeg dig N.N. (brudgommens navn):

Vil du have N.N. (brudens navn), som hos dig står,

til din ægtehustru? - Ja!

Vil du elske og ære hende,

og leve med hende både i medgang og modgang,

i hvad lykke Gud den almægtige vil tilskikke jer,

som en ægtemand bør leve med sin ægtehustru,

indtil døden skiller jer ad? - Ja!

Ligeså tilspørger jeg dig N.N. (brudens navn):

Vil du have N.N. (brudgommens navn),

som hos dig står, til din ægtemand? - Ja!

Vil du elske og ære ham,

og leve med ham både i medgang og modgang,

i hvad lykke Gud den almægtige vil tilskikke jer,

som en ægtehustru bør leve med sin ægtemand,

indtil døden skiller jer ad? - Ja!

Så giv hinanden (ring og) hånd derpå!

Præsten lægger sin hånd på deres hænder og siger:

Eftersom I forud har lovet hinanden at ville leve sammen i ægteskab og nu har bekræftet dette for Gud og for os, som er her til stede, og givet hinanden hånd derpå, så forkynder jeg jer at være ægtefolk både for Gud og mennesker.

FORBØN

Præsten fortsætter:

Lad os alle bede!

Bøn

FADERVOR

Fader vor, du som er i himlene!

Helliget blive dit navn,

komme dit rige,

ske din vilje

som i himlen således også på jorden;

giv os i dag vort daglige brød,

og forlad os vor skyld, som også vi forlader vore skyldnere,

og led os ikke i fristelse,

men fri os fra det onde.

For dit er riget og magten og æren i evighed! Amen.

Fred være med jer!

Brudeparret sætter sig.

SALME.

Præsten siger eller messer:

Lad os alle bede!

BØN

Menigheden svarer:

Amen.

VELSIGNELSE

Præsten siger (vendt mod menigheden, som står op):

Herren velsigne dig og bevare dig!

Herren lade sit ansigt lyse over dig og være dig nådig!

Herren løfte sit åsyn på dig og give dig fred!

Menigheden svarer:

Amen. Amen. Amen.

UDGANGSSALME

UDGANG (postludium)

 

 

Bibelske tekster:

 

Kærlighedens højsang:

Første Korintherbrev kap 13, vers 1-13:

Om jeg så taler med menneskers og engles tunger, men ikke har kærlighed, er jeg et rungende malm og en klingende bjælde. Og om jeg så har profetisk gave og kender alle hemmeligheder og ejer al kundskab og har al tro, så jeg kan flytte bjerge, men ikke har kærlighed, er jeg intet. Og om jeg så uddeler alt, hvad jeg ejer, og giver mit legeme hen til at brændes, men ikke har kærlighed, gavner det mig intet.

Kærligheden er tålmodig, kærligheden er mild, den misunder ikke, kærligheden praler ikke, bilder sig ikke noget ind. Den gør intet usømmeligt, søger ikke sit eget, hidser sig ikke op, bærer ikke nag. Den finder ikke sin glæde i uretten, men glæder sig ved sandheden. Den tåler alt, tror alt, håber alt, udholder alt.

Kærligheden hører aldrig op. Profetiske gaver, de skal forgå; tungetale, den skal forstumme; og kundskab, den skal forgå. For vi erkender stykkevis, og vi profeterer stykkevis, men når det fuldkomne kommer, skal det stykkevise forgå. Da jeg var barn, talte jeg som et barn, forstod jeg som et barn, tænkte jeg som et barn. Men da jeg blev voksen, aflagde jeg det barnlige. Endnu ser vi i et spejl, i en gåde, men da skal vi se ansigt til ansigt. Nu erkender jeg stykkevis, men da skal jeg kende fuldt ud, ligesom jeg selv er kendt fuldt ud.

Så bliver da tro, håb, kærlighed, disse tre. Men størst af dem er kærligheden.

Paulus' Brev til Kolossenserne kapitel 3, vers 12-17:

Ifør jer da, som Guds udvalgte, hellige og elskede, inderlig barmhjertighed, godhed, ydmyghed, mildhed, tålmodighed. Bær over med hinanden og tilgiv hinanden, hvis den ene har noget at bebrejde den anden. Som Herren tilgav jer, skal I også gøre. Men over alt dette skal I iføre jer kærligheden, som er fuldkommenhedens bånd. Kristi fred skal råde i jeres hjerter; til den blev I jo kaldet som lemmer på ét legeme. Og vær taknemlige. Lad Kristi ord bo i rigt mål hos jer. Undervis og forman med al visdom hinanden med salmer, hymner og åndelige sange, syng med tak i jeres hjerte til Gud. Hvad I end gør i ord eller gerning, gør det alt sammen i Herren Jesu navn, og sig Gud Fader tak ved ham!

 

 

Bøn for ægteskabet:

 

Kære Gud,

hver dag mærker vi din velsignelse

over vores kærlighed

og vores liv med hinanden.

Du fylder kærligheden ud,

så det at være to bliver en rigdom,

en daglig gave, som vi takker for.

Vi mærker dit nærvær

i den stille glæde og i den brusende lykke,

og vi mærker din beskærmende hånd

i uroen, striden og smerten.

Herre, vi behøver din hjælp til at nære kærligheden,

så vi aldrig glemmer,

at det, at vi er bundet til hinanden i kærlighed,

giver os frihed til at leve

sammen og hver med sit.

Herre, vi beder om, at du går hele vejen sammen med os

i glæden, i kærligheden og gennem smerten. Amen.

 

Far i Himlen,

du har bestemt os for hinanden

og knyttet os sammen for hele livet.

Hjælp os til at overvinde, hvad der skiller os.

Lad os erkende, hvad der gør samlivet svært for os,

og hvor vi er skyldige over for hinanden.

Hjælp os til at tale med hinanden.

Skænk os oprigtighed og fortrolighed.

Giv os kraft, så vi tilgiver hinanden,

sådan som du tilgiver.

Gør os tålmodige,

og lad ikke vores kærlighed slukkes,

men lad den modnes og gør den bestandig.

Hjælp os at finde hinanden,

så vi forbliver hinanden tro. Amen.