I de sidste år har jeg været på flere studierejser i Paulus´ fodspor: Grækenland i 2008, Cypern (april 2009), Tyrkiet (oktober 2009 og september 2011), Israel (januar 2010), Lesbos (juli 2010). Mit projekt går ud på at besøge de lokaliteter, som Paulus har besøgt under sine rejser. Det er utrolig spændende at dykke ned i historien og se, hvor langt tilbage, det er muligt at komme. De steder og byer, som jeg allerede har besøgt, er fremhævet med grønt.

 

Paulus´ missionsrejser

Første Missionsrejse til Galatien: 45-48 e.Kr.

Kilde: ApG 13,4-14,28.

Paulus og Barnabas rejste fra Antiokia (Syrien) til Seleukia, og sejlede derfra til Cypern (øen, som Barnabas stammede fra), hvor de prædikede i Salamis og Pafos. Herfra sejlede de til Perga (i Pamfylien). Derfra rejste de til Antiokia (i Pisidien - det sydlige Galatien). Efter at de blev udsat for forfølgelse tog de til Ikonion og derefter til Lystra og Derbe. Derpå vendte de tilbage til Lystra, Ikonion og Antiokia (i Pisidien). De returnerede til Perga og Attalia (i Pamfylien), og sejlede tilbage til Antiokia (i Syrien), hvorfra de begyndte deres rejse.

Anden Missionsrejse gennem Syrien og Tyrkiet til Grækenland: 49-51 e.Kr.

Kilde: ApG 15,36-18,22.

Paulus og Silas rejste fra Antiokia gennem Syrien og Kilikien og styrkelse menighederne. Derfra til Derbe og Lystra (i det sydlige Galatien) hvorfra de blev ledsaget af Timotheus. De rejste gennem Frygien og det galatiske land gennem Mysien ned til Troas, hvor Paulus havde et syn. Derpå sejlede de mod Samothrake og den følgende dag mod Neapolis (Grækenland). Derfra gik de til Filippi (Makedonien). De rejste gennem Amfipolis og Apollonia og nåede til Thessalonika (den største by i Makedonien). De blev udsat for forfølgelse og rejste videre til Berøa. Paulus rejste alene til Athen (hovedstaden i oldtidens græske kultur) og prædikede på Areopagos. Derfra rejste han til Korinth (hovedstaden i den romerske provins Achaia), hvor han blev udsat for forfølgelse. Paulus blev klippet i Kenkreæ og sejlede til Syrien sammen med Priskilla og Akvila. De ankom til Efesos, hvorfra Paulus sejlede til Cæsarea, tog via Jerusalem til Antiokia.

Trejde Missionsrejse til Asien og Grækenland: 52-57 e.Kr.

Kilde: ApG 18,23-21,15.

Fra Antiokia (Syrien) rejste Paulus gennem Galatien og Frygien og styrkede disciplene. Paulus rejste fra egnene inde i landet ud til Efesos (hovedstaden for provinsen Asien i den sydvestlige del af Tyrkiet), hvor han tilbragte to år. Derfra rejste Paulus til Makedonien og tilbragte tre måneder i Grækenland. Paulus sejlede fra Filippi til Troas, hvor han tilbragte syv dage, og hvor han bl.a. var sammen med Lukas. Paulus gik til fods fra Assos og sejlede derfra til Mitylene (Lesbos). Derfra sejlede de forbi Chios, lagde ind til Samos, og dagen derpå nåede de til Milet, hvor Paulus mødtes med de ledende fra Efesos. Derfra sejlede Paulus til Kos, næste dag kom de til Rhodos og derfra til Patara. Med et nyt skib sejlede de til Tyrus (Syrien). Derfra gik Paulus til Ptolema videre til Kæsarea og sluttede i Jerusalem, der var målet for hans rejse.

Fjerde rejse - rejsen til Rom.

Paulus blev anholdt i Jerusalem og sad fængslet i Caesarea og Rom.

Kilde: ApG 21,15-28,16.

Fra Cæsarea sejlede de til Sidon, hvor de lagde til. Derfra sejlede de med et nyt skib til Myra (i Lykien). Derfra kom de forbi Salmone og nåede til et sted, der hedder Gode Havne, i nærheden af byen Lasæa (Kreta). Som følge af voldsomt stormvejr strandede de på Malta, hvor de opholdt sig i 3 måneder. Derfra sejlede de til Syrakus, hvor de opholdt sig i tre dage, videre til Regium og Puteoli, hvor de opholdt sig én uge, inden de rejste videre til Rom, hvor Paulus sad i husarrest (60-62 e.Kr.), men fortsatte sit arbejde og skrev fangenskabsbrevene (Brevet til Efeserne, Filipperne, Kolossenserne og Philemon).

Efterfølgende rejse

Paulus har tydeligvis rejst mere end det, der fremgår af Apostlenes Gerninger. Det var hans plan dels at rejse fra Rom mod vest til Spanien (Rom 15,24) og dels mod øst til Makedonien og Lilleasien (Fil 2,24; Filem 22). Sandsynligvis er det lykkedes, da han tydeligvis har en stærk forventning om, at han vil blive frigivet fra sit fangenskab.

Vi ved desuden med sikkerhed, at Paulus har opholdt sig på Kreta, hvor han efterlader sin medarbejder Titus med det formål, at han bl.a. skal indsætte ældste i byerne (Tit 1,5). Dette ophold på Kreta lader sig ikke forene med rejsebeskrivelserne i Apostlenes Gerninger, hverken tidsmæssigt eller logistisk. Paulus har derfor tydeligvis fået mulighed for at rejse yderligere. Clement af Rom oplyser desuden, at Paulus forkyndte evangeliet til grænserne i vest. Ifølge traditionen passer det tidsmæssigt med, at Paulus først døde som martyr i Rom omkring år 64 e.Kr., hvor han blev halshugget.