[column size=half position=first ]

Fødsel

Anmeldes til Kirkekontoret, senest 14 dage efter fødslen (vedlagt forældrenes dåbs- eller navneattester, vielsesattest eller evt. omsorgs- og ansvarserklæring).

Dåb

Reserveres hos præsten i god tid. Ud over barnets navn, oplyses også navn og postadresse på 3-5 faddere. Den forberedende dåbssamtale foregår gerne i hjemmet. Se nærmere under dåb i menuen til venstre.

Konfirmation

Tidspunktet for konfirmationer fremgår af kirkebladet og af kirkens hjemmeside. Der kan også rettes henvendelse til kirkekontoret.

Vielse

Reserveres på kirkekontoret, som giver yderligere information. Fra kommunen rekvireres en prøvelsesattest (gyldighedsperiode 4 måneder). Se nærmere under vielse i menuen til venstre.

Dødsfald

Anmeldes hurtigst muligt til kirkekontoret, hvor nærmere aftaler kan træffes. Se nærmere under begravelse - bisættelse i menuen til venstre.

[/column]

[column size=half position=last ]

Navneændring

Formularer og informationer kan fås på følgende hjemmesider:

www.personregistrering.dk
www.familiestyrelsen.dk
www.km.dk/borgerportal

Salmebogen

Find salmerne i Den danske Salmebog og hør melodien online

www.dendanskesalmebogonline.dk

Kirkelig vejviser

Sognepræst
Roar Lavik
Provst Bentzons Vej 1,
2860 Søborg

Træffes som regel:
Tirsdag, onsdag og torsdag kl. 10.00 til 11.00 samt efter aftale på Provst Bentzons Vej 1, 2860 Søborg, tlf. 61 66 84 77.
E-mail: RTL@KM.DK

[/column]