Uddannelse og forskning

[list type=bullets-black ]

 • Matematisk naturfaglig student fra Rønne Statsskole (1982).
 • Cand.theol. fra Københavns Universitet (1989).
 • Pastoralseminariet i København (1989).
 • Videregående studier på Søren Kierkegaard Afdelingen ved Københavns Universitet (1989-1990).
 • Universitetets sølvmedalje for prisopgavebesvarelsen: Søren Kierkegaard som fortolker af de bibelske skrifter (1990).
 • Ph.d.-studerende og kandidatstipendiat på Københavns Universitet (1993-1999 og 2003-2005).
 • Tilkendt lektorkompetence i dogmatik (2005).
 • Ph.d. fra Københavns Universitet i systematisk teologi på en afhandling om Søren Kierkegaards nadversyn og nadverpraksis: Ved alterets fod. Fra objektivitet til subjektivitet. Om transsubjektivitet og intersubjektivitet i Søren Kierkegaards nadverforståelse og nadverpraksis. Københavns Universitet 2008.

[/list]

[hr style=dotted-line margin_top= margin_bottom=]

Erhvervsforløb

Efter teologisk kandidateksamen fra Københavns Universitet i 1989 har jeg sideløbende haft en pastoral, forskningsmæssig og undervisningsmæssig løbebane. Netop dette samspil mellem tilegnelse af ny viden - også gennem studieophold i forskellige kulturelle og religiøse sammenhænge, og videreformidling gennem undervisning og foredrag - har været meget frugtbart.

[hr style=dotted-line margin_top= margin_bottom=]

Pastoral erfaring:

[list type=bullets-black ]

 • Ordineret i Helsingør Domkirke (1991).
 • Sognepræst i Gladsaxe sogn. Tidligere i Fåborg-Årre, Hørsholm, Egebæksvang, Græsted og Maarum sogne (1991-).
 • Kirkebogsførende og begravelsesmyndighed med administrativ ledelseserfaring i 18 år.
 • Arresthuspræst ved Arresten i Helsingør (2009-2010).
 • Sygehuspræst for en medicinsk afdeling ved Hillerød Sygehus (1991-1998)
 • Konsulent for Dialogcenteret i Århus særligt vedrørende Evangelist og Faderhuset og sjælesorgssamtaler med ofrene for bevægelserne og deres pårørende (2004-2010).

[/list]

[hr style=dotted-line margin_top= margin_bottom=]

Undervisning:

[list type=bullets-black ]

 • Undervisning på Folkeuniversitetet om Søren Kierkegaard.
 • Undervisning på højskoler inden for bl.a. følgende emner: Kristne som minoritetsgruppe i en muslimsk, hinduistisk og jødisk kontekst; samt undervisning i systematisk teologiske emner, nytestamentlig teologi, Johannes-evangeliet og bibelske salmer.
 • Over 300 foredrag i kirker og sogne, folkeoplysningsforbund, højskoler, m.v. om forholdet mellem kristendom og andre religioner.

[/list]

[hr style=dotted-line margin_top= margin_bottom=]

Bestyrelser:

[list type=bullets-black ]

 • Medlem af referencegruppen for indhentelse af baggrundsmateriale til asylsager under Udlændingestyrelsen (siden 2003).
 • Faglig ressourceperson og kontaktperson i Tværkulturelt Centers medlemsorganisationer og -menigheder (siden 2001).
 • Medlem af bestyrelsen for Åbne Døre, Danmark (2000-2007).
 • Medlem af Dialogcenterets bestyrelse (2007-2009).

[/list]

[hr style=dotted-line margin_top= margin_bottom=]

Studieophold:

[list type=bullets-black ]

 • Gennem en årrække har jeg været stærkt optaget af religionsmødet, og har i den forbindelse været i Ægypten 1999 og 2006 for at beskæftige mig med forskellige muslimske retninger med særligt fokus på konverteringsspørgsmålet, herunder problemstillinger for de kristne som minoritetsgruppe. Derudover har jeg også deltaget i et 4 modulers kursus over en 2-årig periode på TPC: "Folkekirkens møde med islam".
 • Indien 1998 og 2006: Jeg har deltaget i et udvekslingsprogram med indiske præster, og har derfor også prøvet selv at være aktivt fungerende præst i en hinduistisk kontekst, samtidig med at jeg har beskæftiget mig med Dalit teologien.
 • Hong Kong 1995. Kristen i en buddhistisk kontekst særlig med henblik på spændingen mellem forfædredyrkelse og modernitet.
 • Israel 1992 og 1997: Kristen i en jødisk kontekst. Messianske jøder i spændingsforholdet mellem ortodokse jøder og det moderne Israel.

[/list]

[hr style=dotted-line margin_top= margin_bottom=]

Publikationer

Ved alterets fod.
Fra objektivitet til subjektivitet. Om transsubjektivitet og intersubjektivitet i Søren Kierkegaards nadverforståelse og nadverpraksis.
Københavns Universitet, Det Teologiske Fakultet 2007.

Søren Kierkegaard som fortolker af de bibelske skrifter.
Københavns Universitet, Det Teologiske Fakultet 1990.