Begravelse og bisættelse:

Vejledning for planlægning:
1. Kontakt præsten og aftal:
a) tidspunkt for begravelse/bisættelse.
b) tid til en samtale.

2. Kontakt en bedemand, der kan hjælpe med de praktiske forhold.

Forberedelse til samtale med præsten:
Som hjælp til at skrive en lille nekrolog kan overvejes følgende (skriv evt. blot nogle stikord):

1. Barndom og ungdom.
2. Uddannelse og beskæftigelse.
3. Familie, ægtefælle, børn, børnebørn, m.v.
4. Personkarakteristik.
5. Typiske replikker.
6. Interesser og hobbies.
7. Overvej salmevalg (se nedenfor).

Forslag til salmevalg:
Salmebogen
Den danske Salmebog med melodier findes onlin
www.dendanskesalmebogonline.dk

Første salme:

2002-1953

002 - 002 Lover den Herre, den mægtige konge med ære!

015 - 012 Op, al den ting, som Gud har gjort

041 - 035 Lille Guds barn, hvad skader dig?

078 - 060 Blomstre som en rosengård

108 - 089 Lovet være du, Jesus Krist

117 - 106 En rose så jeg skyde

122 - 098 Den yndigste rose er funden

129 - 107 Julebudet til dem, der bygge

290 - 247 I al sin glans nu stråler solen

321 - 279 O kristelighed!

336 - 295 Vor Gud han er så fast en borg

402 - 367 Den signede dag med fryd vi ser

728 - 675 Du gav mig, o Herre, en lod af din jord

754 - 700 Se, nu stiger solen af havets skød

725 Det dufter lysegrønt af græs

729 - 677 Nu falmer skoven trindt om land

732 - 679 Dybt hælder året i sin gang

750 - 697 Nu titte til hinanden de favre blomster små

 

Anden salme:

026 - 021 Nærmere, Gud, til dig

031 - 026 Til himlene rækker din miskundhed, Gud

033 - 028 Han, som har hjulpet hidindtil

034 - 029 Gud skal alting mage

036 - 031 Befal du dine veje

050 - 045 Under dine vingers skygge

051 Jeg er i Herrens hænder

052 - 046 Du, Herre Krist

375 - 333 Alt står i Guds faderhånd

192 - 167 Hil dig, Frelser og Forsoner

236 - 206 Påskeblomst! hvad vil du her?

049 - 044 Ingen er så tryg i fare

059 - 049 Jesus os til trøst og gavn

217 - 189 Min Jesus, lad mit hjerte få

644 - 510 Aldrig er jeg uden vånde

664 - 498 Frelseren er mig en hyrde god

666 - 500 Den grund, hvorpå jeg bygger

 

Tredje salme:

011 - 011 Nu takker alle Gud

049 - 044 Ingen er så tryg i fare

121 - 111 Dejlig er jorden

217 - 189 Min Jesus, lad mit hjerte få

240 Dig være ære

538 - 609 At sige verden ret farvel

541 - 520 Vær du mig nær! Nu aftnen sænker sig

546 - 631 Herrens venner ingen sinde

569 Ja, engang mine øjne skal

667 - 489 Skulle jeg dog være bange?

770 - 717 Jeg er træt og går til ro

783 - 726 Kirkeklokke!

787 Du, som har tændt millioner af stjerner

 

Efter jordpåkastelsen:

208 - 176 Skriv dig Jesus

218 - 190 Krist stod op af døde

233 - 202 Jesus lever graven brast

401 - 359 Guds ord det er vort arvegods

402 - 367 vers 7: Så rejse vi til vort fædreland

752 - 698 vers 4-5: Gå da frit enhver til sit

789 - 732 Nu lukker sig mit øje

 

Ved begravelse af barn:

041 - 035 Lille Guds barn, hvad skader dig?

049 - 044 Ingen er så tryg i fare

532 - 634 Nu ledet er min lille

674 - 488 Sov sødt, barnlille!

750 - 697 Nu titte til hinanden de favre blomster små

 

Dette salmevalg er tænkt som en hjælp, og der kan naturligvis vælges andre salmer.

 

 

Begravelses- og bisættelsesritual:

PRÆLUDIUM

HILSEN

Præsten siger:

Nåde være med jer

og fred fra Gud, vor Fader,

og Herren Jesus Kristus.

1. SALME

Præsten siger:

Lad os alle bede!

BØN

LÆSNING FRA BIBELEN

TROSBEKENDELSEN

Præst og menighed i kor:

Vi forsager Djævelen og alle hans gerninger og alt hans væsen.

Vi tror på Gud Fader, den Almægtige, himlens og jordens skaber,

Vi tror på Jesus Kristus, hans enbårne Søn, vor Herre, som er undfanget ved Helligånden, født af Jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfæstet, død og begravet, nedfaret til dødsriget, på tredje dag opstanden fra de døde, opfaret til himmels, siddende ved Gud Faders, den Almægtiges, højre hånd, hvorfra han skal komme at dømme levende og døde.

Vi tror på Helligånden, den hellige almindelige kirke, de helliges samfund, syndernes forladelse, kødets opstandelse og det evige liv. Amen.

2. SALME

TALE

Præsten siger:

Lad os alle bede!

BØN

SALME

JORDPÅKASTELSE

Præsten indleder med lovprisning:

Lovet være Gud, vor Herre Jesu Kristi Fader,

som i sin store barmhjertighed

har genfødt os til et levende håb

ved Jesu Kristi opstandelse fra de døde.

Præsten kaster jord på kisten tre gange med ordene:

(N.N.) Af jord er du kommet.

Til jord skal du blive.

Af jorden skal du igen opstå.

Lad os bede!

Fader vor, du som er i himlene!

Helliget blive dit navn,

komme dit rige,

ske din vilje

som i himlen således også på jorden;

giv os i dag vort daglige brød,

og forlad os vor skyld, som også vi forlader vore skyldnere,

og led os ikke i fristelse,

men fri os fra det onde.

For dit er riget og magten og æren i evighed! Amen.

Derefter lyser præsten velsignelsen:

Herren velsigne dig og bevare dig!

Herren lade sit ansigt lyse over dig og være dig nådig!

Herren løfte sit åsyn på dig og give dig fred!

SALME

 

Bibelske tekster:
Grundlaget for det kristne håb om evigt liv i Paradiset, er Jesu opstandelse påskedag.

Mattæus-evangeliet kapitel 28, vers 1-10:

Efter sabbatten, da det gryede ad den første dag i ugen, kom Maria Magdalene og den anden Maria for at se til graven. v2 Og se, der kom et kraftigt jordskælv. For Herrens engel steg ned fra himlen og trådte hen og væltede stenen fra og satte sig på den. v3 Hans udseende var som lynild og hans klæder hvide som sne. v4 De, der holdt vagt, skælvede af frygt for ham og blev som døde. v5 Men englen sagde til kvinderne: »Frygt ikke! Jeg ved, at I søger efter Jesus, den korsfæstede. v6 Han er ikke her; han er opstået, som han har sagt. Kom og se stedet, hvor han lå. v7 Og skynd jer hen og sig til hans disciple, at han er opstået fra de døde. Og se, han går i forvejen for jer til Galilæa. Dér skal I se ham. Nu har jeg sagt jer det.«

v8 Og de skyndte sig bort fra graven med frygt og stor glæde og løb hen for at fortælle hans disciple det. v9 Og se, Jesus kom dem i møde og hilste dem med et »God morgen!« Og de gik hen og omfavnede hans fødder og tilbad ham. v10 Da sagde Jesus til dem: »Frygt ikke! Men gå hen og sig til mine brødre, at de skal gå til Galilæa. Dér skal de se mig.«

 

Fire dage efter Lazarus' død kommer Jesus til Betania. Martha og Maria har opgivet alt håb. Men Jesus opvækker Lazarus fra de døde og demonstrerer på den måde hans magt til at opvække de døde.

Johannes-evangeliet kapitel 11, vers 20-27:

Da nu Martha hørte, at Jesus var på vej, gik hun ud for at møde ham; men Maria blev siddende inde i huset. v21 Martha sagde til Jesus: »Herre, havde du været her, var min bror ikke død. v22 Men selv nu ved jeg, at hvad du beder Gud om, vil Gud give dig.« v23 Jesus sagde til hende: »Din bror skal opstå.« v24 Martha sagde til ham: »Ja, jeg ved, at han skal opstå ved opstandelsen på den yderste dag.« v25 Jesus sagde til hende: »Jeg er opstandelsen og livet; den, der tror på mig, skal leve, om han end dør. v26 Og enhver, som lever og tror på mig, skal aldrig i evighed dø. Tror du det?« v27 Hun svarede: »Ja, Herre, jeg tror, at du er Kristus, Guds søn, ham som kommer til verden.«

Bønner:

BØN VED ET DØDSLEJE:

Gud, du ved, hvad der fylder os,

du kender vor sorg og afmagt.

Kom til os med din styrke og hjælp.

Giv os din fred,

så vi lægger NN og os selv

i dine stærke hænder.

Tak for det gode,

vi har fået gennem ham/hende.

Lad os bære det med os som en rigdom,

som en gave af din kærlighed,

som en strøm af varme og godhed,

der skal gives videre til andre.

Gør os åbne for dit ords trøst

og forvis os om,

at hverken liv eller død

kan skille os fra dig. Amen.