I Paulus' fodspor i Grækenland

I september 2008 var jeg på en studierejse i Grækenland. Mens Jesus satte sine fodspor i Israel, har Paulus i høj grad sat sine fodspor i Grækenland: Makedonien, Thessalonika, Filippi, Berøa, Athen, Korinth, osv. Paulus har skrevet et eller flere breve til tre af de nævnte byer. Fem af brevene findes i NT. Det er dybt fascinerende at følge i disse spor...

Hvorfor Makedonien?

Makedonien er et meget smukt område af Grækenland. Lufthavnen i Thessaloniki hedder ligefrem Makedoniens lufthavn. Hvorfor rejste Paulus egentlig hertil? Paulus fik et syn. Han så en mand, der sagde: "Kom over til Makedonien og hjælp os." Da satte Paulus straks kursen hertil. I kan læse om det i ApG 16,9-17,9. Området blev besøgt både på anden og tredje missionsrejse. Det er ganske spændende.

Thessaloniki er i dag en by på 750.000 mennesker. Så det er en stor by. Stærk trafik. Mange forretninger og virksomheder. Men samtidig en universitetsby med 50.000 studerende. Det sætter i hvert fald sit præg på visse dele af byen. Flere af dem, jeg var i kontakt med, var meget åbne, hjælpsomme og imødekommende.

Kirker i Thessaloniki

Jeg besøgte flere kirker i Thessaloniki. Det mest interessante var, at jeg faldt i snak med en præst fra en ortodoks kirke. Han fortalte om kirken, som var fra 438. Den var bygget over et tidligere romersk helligsted.

I en periode havde kirken været under muslimsk herredømme. Mosaikkerne var blevet bevaret, for dem har muslimerne ingen problemer med. Men de kristne fresker og malerier var blevet fjernet pga. muslimernes billedforbud. I stedet for var den så blevet udsmykket med traditionel muslimsk kunst, som man stadig havde opbevaret.

Præsten forærede mig også en ikon, hvor jomfru Maria sidder med Jesus barnet på skødet. Baggrunden er, at netop dette motiv skulle være malet "ikke ved noget menneskes hånd", hvad der også kom til udtryk i inskriptionen uden for kirken. Det er et fantastisk under, at Gud bliver menneske. Men det er vigtigt at huske, at hele Jesu liv har betydning - og for mig er det vigtigste Jesu død og opstandelse.

Et nyt thessalonikerbrev?

Mens jeg var i Thessaloniki læste jeg de to Thessalonikerbreve, hvor Jesu genkomst er et fremtrædende tema. Jeg overvejede også lidt at skrive et thessalonikerbrev efter Paulus' mønster. Det måtte vel blive lidt i retning af:

"Roar, Guds tjener, sender hilsen til menigheden i Græsted. Nåde være med jer og fred fra Gud, vor Far, og Herren Jesus Kristus. Jeg takker altid Gud for jer, når jeg nævner jer i mine bønner og uophørligt mindes jeres kærlighed og trofasthed... "

Nej, jeg kan ikke gøre det så godt som Paulus, og derfor vil jeg i stedet for opfordre dig til at læse Paulus´ breve - også formaningerne.

De kristne i Filippi

Paulus besøgte Filippi allerede i år 49, og blev i første omgang mødt med stærk modstand. Både han og Silas blev kastet i fængsel. Mens de sad fængslet, kom der et jordskælv. Fangevogteren i Filippi troede, at fangerne var flygtet, men de var der alle. Overrasket spurgte han: "Hvad skal jeg gøre for at blive frelst?" "Tro på Herren Jesus, så skal du blive frelst." Resultatet var, at hele hans familie blev døbt.

Der er mange jordskælv i Grækenland - specielt i den nordlige del. Det har gået hårdt ud over de gamle bygninger. En aften da jeg var gået i seng, mærkede jeg også pludselig, hvordan hele bygningen rystede. Det varede kun få sekunder, og selv om jeg fløj op, nåede jeg ikke engang at komme ud af værelset, før det var overstået.

Jeg fandt det sted i ruinerne, hvor man mener, Paulus og Silas sad fængslet. Det har ikke været morsomt. Alligevel vendte Gud deres sag til velsignelse.

Der ligger også ruiner fra en gammel kirke, der går tilbage til det 6. årh. Kirken er et vidnesbyrd om, at Paulus´ missionsrejser og oprettelsen af menigheden her, har båret frugt. Gennem flere hundrede år har der været en levende menighed.

I dag er der kun ruiner. Ingen menighed. Underligt. Gad vide, hvordan Paulus ville have haft det med det? Det er tankevækkende, at Paulus skrev til filipperne, at de altid skulle glæde sig i Herren.