Lazarus - efter dødeopvækkelsen?

Jesus opvakte Lazarus fra de døde i Betania i år 33. Men hvad skete der med Lazarus efterfølgende? I NT fortælles der ikke mere om Lazarus, men det er meget spændende at dykke ned i kristendommens tidligste rødder og prøve at finde et svar på dette spørgsmål. I den forbindelse var jeg på Cypern i maj 2009.

Jesu magt over døden

Tre gange fortælles der i Det nye Testamente om, at Jesus genopvakte døde. Den første er Jairus´ datter, som lige er død, da Jesus kalder hende tilbage til livet. Anden gang er det enkens søn fra Nain, der har været død i omkring 6 timer. Ligtoget er på vej ud af byen, da Jesus standser begravelsesceremonien - og genopvækker den døde søn. Den tredje person, Jesus opvækker fra de døde, er Lazarus. Han har været død i fire dage og er for længst blevet begravet.

Lazarus - et mirakel

Lazarus var en af Jesu nærmeste venner og boede i Betania. Lazarus have også to søskende, som hed Martha og Maria. Jesus besøgte dem ofte og satte tydeligvis stor pris på venskabet med dem. Maria er kendt for at sætte sig for at lytte til Jesus, mens Martha er kendt for at tjene Jesus på mange forskellige måder.

Lazarus blev imidlertid syg og døde. Selv om der blev sendt bud efter Jesus, havde Lazarus været død i flere dage, da Jesus omsider nåede frem til Betania. Jesus gik da ud til hans grav, fik stenen til gravhulen væltet fra og råbte: »Lazarus, kom herud!« Da kom Lazarus ud med ligklæderne på!

Det er ikke underligt, at Lazarus blev et meget stærkt vidnesbyrd om Jesu magt over døden. Han gik omkring som et omvandrende mirakel, der resulterede i, at mange kom til tro på Jesus. Derfor besluttede farisæerne, at han skulle slås ihjel (Joh 12,10).

Munden skulle lukkes på Lazarus

Jeg har tit tænkt på, hvad der mon skete med Lazarus efter genopvækkelsen? Ifølge overleveringen blev Lazarus fordrevet fra Israel. Farisæerne satte ham ud på havet i en lille, utæt båd. Lazarus slap heldigvis godt fra sejladsen og drev i land på Cypern, hvor han bosatte sig i byen Larnaka. Dér fik han sit andet hjem.

Lazarus fortsatte med at fortælle, hvordan Jesus havde opvakt ham fra de døde. Det var epokegørende, og Lazarus fremstod som en så markant evangelist, at Barnabas og Markus bispeviede ham. Således blev Lazarus Larnakas første biskop.

Gennem tre årtier havde Lazarus sit virke på Cypern, og fik altså sit liv forlænget med 30 år, efter at Jesus havde genopvakt ham. Der findes kilder, der fortæller, at Lazarus døde som martyr.

Lazaruskirken

Da Lazarus´ grav blev opdaget i 890, blev der bygget en kirke på stedet. Det er baggrunden for, at Lazarus ligger begravet i den kirke, som nu er opkaldt efter ham: Skt. Lazarus-kirken. Kirken blev bygget af den byzantinske kejser Leo VI. Stenkirken er et af de bedste eksempler på byzantinsk bygningskunst på Cypern.

Lazaruskirken har et karakteristisk klokketårn. I dag kan Lazarus´ grav ses i krypten under kirkens alter.

Ikonet af Lazarus bliver hvert år ført i procession gennem Larnakas gader otte dage før den græsk-ortodokse påske. Hvert år mindes Lazarus som det mirakel, der blev genopvakt efter fire dage. Opstandelsen fra de døde er et levende håb for de kristne.