Spændinger i Israel

  • Foredrag_spaendinger_israel_sh

Jesus-troende jøder lever i spændingen mellem palæstinensere og ortodokse jøder. Der sættes spørgsmålstegn ved deres identitet både religiøst og nationalt. Også inden for de messianske bevægelser i Israel, der består af mere end 80 menigheder, er der uenighed. Hvor mange Jesus-troende jøder er der egentlig i Israel? Hvad er deres identitet? På hvilke områder adskiller de sig fra den kristne kirke?

Spørgsmålet er, om de Jesus-troende jøder kan være med til at skabe forsoning i verdens mest komplekse konflikt?

  • Date:aug 2012
  • Labeled: