Søren Kierkegaards nadverpraksis

  • Foredrag_soeren_kierkegaard_nadverpraksis

Hvor ofte gik Søren Kierkegaard egentlig til nadver, og hvilken betydning havde nadveren for ham? Hvorfor foretrak han at gå til nadveren om fredagen frem for om søndagen? Spiller forholdet til faderen og til Regine Olsen nogen betydning i denne sammenhæng? Foredraget vil give et interessant og spændende bud på, hvorfor Kierkegaard foretrak specielle dage at gå til nadver på.

Gennem sit liv og virke, der på mange måder forløb stormfuldt, fandt Kierkegaard det afgørende ”hvilepunkt” i nadveren. Hvorfor afslog han da at modtage nadveren på sit dødsleje?